GAIA Education

Vandaag de dag komen kinderen en jongeren steeds minder in contact met dieren. Daarom zet GAIA volop in op een diervriendelijke toekomst, door verschillende soorten gastlessen aan te bieden aan de leerlingen in de basisscholen en in het middelbaar onderwijs. In die gastlessen willen we kinderen en jongeren op een interactieve en ludieke manier doen nadenken over de mens-dierrelaties. We voorzien hen van wetenschappelijk onderbouwde informatie over het gedrag en de noden van dieren.

De toon, het taalgebruik en het pedagogisch materiaal dat tijdens de gastlessen gebruikt wordt, is aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. Dat er nood is aan zulke lessen in de klas werd snel duidelijk: in de eerste helft van het schooljaar 2015-2016 bereikten we in Vlaanderen en in de Nederlandstalige scholen in Brussel al 2.000 leerlingen.

Niet alleen de leerlingen, maar ook de leraars zijn erg enthousiast. “Heel leuk, zowel inhoudelijk als qua vorm en presentatie. De leerlingen vonden het boeiend en leerden veel bij”, zegt Juf Nele van GBS De Puzzel in Begijnendijk. Ook in Wallonië kennen de gastlessen van GAIA een groot succes.

Downloads

  • pdf

    Folder over onze gastlessen in de basisschool

    Download
  • pdf

    Folder over onze gastlessen in het middelbaar

    Download

Ik huldig de vastberaden maar altijd vreedzame strijd, kritisch en toch constructief, ludiek en tegelijkertijd educatief. Die eer komt vooral GAIA toe, dat ik feliciteer met het initiatief om gastlessen te geven in de scholen. Het gaat om een initiatief dat minder bekend is bij het grote publiek, maar in mijn ogen is het even belangrijk als de informatie- en sensibiliseringscampagnes van GAIA.

Laurette Onkelinx, Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, bevoegd voor Dierenwelzijn, op 10 juni 2012.

De gastlessen in de klas

In een taal op maat van kinderen en jongeren laten onze voorlichters de leerlingen op een interactieve en ludieke manier nadenken over de mens-dierrelaties (o.a. door educatief spel, groepswerk, quiz) en ze voorzien hun van wetenschappelijke informatie (biologie, ethologie, wetgeving).

Op deze manier wil GAIA het belang van positieve actie onderstrepen en het inlevingsvermogen van kinderen en jongeren stimuleren. Het doel is om te komen tot een respectvolle en verantwoordelijke omgang met dieren, met ruimte voor verwondering en begrip.

Wij bieden verscheidene onderwerpen aan:

Gezelschapsdieren in goed gezelschap: over het gedrag van en de zorg voor huisdieren, alsook de problematiek rond achtergelaten dieren en exotische dieren. Welke verantwoordelijkheden en plichten komen er kijken bij het houden van huisdieren? (2e-5e leerjaar)

Mensen en dieren: over de intellectuele en emotionele leefwereld van dieren, onze relatie met verschillende dieren in verschillende domeinen (vermaak, voedsel, natuurbeheer, gezelschap). (3e-6e leerjaar + secundair)

De mensheid voeden met respect: over dieren in de voedselketen: hoe worden ze gehuisvest, wat zijn de labels? Ethische en ecologische kwesties met betrekking tot het gebruik van dieren voor voedsel komen eveneens aan bod. Wat is onze invloed als consument en als burger? Over welke informatie beschikken we? (5e-6e leerjaar + secundair)

Hebben dieren rechten? Over de status van dieren doorheen de geschiedenis (Aristoteles, Descartes, Darwin,...) en de innerlijke leefwereld van dieren (bewustzijn, zintuigen, emoties). Waarop zijn de wetten die hen beschermen gebaseerd? (secundair)

Evolutie, ecologie & natuurbeheer: wat doet het met een kip -een vogel die oorspronkelijk in de bossen vertoefde- wanneer ze in een kooi gehouden wordt? Wat is de relevantie van evolutie om het welzijn van verschillende dieren in onze hedendaagse maatschappij te beoordelen? En hoe kunnen we aan natuurbeheer doen met oog voor het individuele dier? (secundair)

Onze pop-up tentoonstelling

Dieren in een mensenwereld

Deze boeiende pedagogische tentoonstelling wordt gratis ter beschikking gesteld van scholen en neemt u en uw leerlingen mee op reis langsheen de verschillende relaties die we met dieren hebben, zowel in Belgïe als in de rest van de wereld. De tentoonstelling kan opgesteld worden op publieke plaatsen, zoals een hal of bibliotheek.

GAIA hoopt met deze tentoonstelling leerlingen ervan bewust te maken dat de levensomstandigheden van miljoenen dieren veelal afhangen van... ons!

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Voor het reserveren van een gastles van GAIA, of van onze pop-up tentoonstelling, contacteer ons via ons contactformulier.

Meer informatie over het educatieve aanbod van GAIA in de scholen vindt u op onze website www.gaiakids.be.

Voor kinderen en jongeren die op de hoogte willen blijven van het laatste dierennieuws hebben we een levendige Facebookpagina opgericht.

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.