GAIA Education

Sinds de oprichting in 2010 heeft het GAIA Education team meer dan 1.000 scholen en meer dan 35.000 leerlingen bezocht!

GAIA zet volop in op een diervriendelijke toekomst door verschillende soorten gastlessen aan te bieden aan de leerlingen in de basisscholen en in het middelbaar onderwijs. Op een interactieve en ludieke manier laten we de kinderen nadenken over de mens-dierrelaties. Zo hebben we het onder meer over dieren als intelligente en voelende wezens, verplichte kattensterillisatie, … .

“De presentatie was interactief en het onderwerp sprak de leerlingen zeker aan. Het was leerrijk, afwisselend en werd op het niveau van de kinderen gebracht. Dierenwelzijn is een actueel onderwerp en het is dan ook de taak van het onderwijs om kinderen hiermee in contact te brengen.”
- A. Caers, leerkracht VBS Rozenberg

“Het is belangrijk om de leerlingen warm te maken om de rechten van dieren te respecteren en hier bewust naar te leven."
- M. Remels, BS Hoevenzavel

“Sensibilisering op kindermaat.”
- A. Stoffels, GO! Kameleon

“Duidelijke presentatie die goed werd opgebouwd. Kinderen hebben er zeker iets van opgestoken, de juf ook!”
- E. Wouters, BS Ter Veste

Bent u docent of lid van de raad van bestuur van een school? Als u geïnteresseerd bent in onze activiteiten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op 02 245 29 50 of via educatie [at] gaia [dot] be . Als u een ouder of grootouder bent, kunt u er met de leraren van uw kinderen over praten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.gaiakids.be.

Resultaten

Sinds de oprichting in 2010 heeft het GAIA Education team meer dan 1.000 scholen en meer dan 35.000 leerlingen bezocht! Sinds de oprichting in 2010 heeft het GAIA Education team meer dan 1.000 scholen en meer dan 35.000 leerlingen bezocht!

Downloads

Ik huldig de vastberaden maar altijd vreedzame strijd, kritisch en toch constructief, ludiek en tegelijkertijd educatief. Die eer komt vooral GAIA toe, dat ik feliciteer met het initiatief om gastlessen te geven in de scholen. Het gaat om een initiatief dat minder bekend is bij het grote publiek, maar in mijn ogen is het even belangrijk als de informatie- en sensibiliseringscampagnes van GAIA.

Laurette Onkelinx, Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, bevoegd voor Dierenwelzijn, op 10 juni 2012.

De gastlessen in de klas

In een taal op maat van kinderen en jongeren laten onze voorlichters de leerlingen op een interactieve en ludieke manier nadenken over de mens-dierrelaties (o.a. door educatief spel, filmpjes, geleide discussies, quiz) en ze voorzien hun van wetenschappelijke informatie (biologie, ethologie, wetgeving).

Het doel is om te komen tot een respectvolle en verantwoordelijke omgang met dieren, met ruimte voor verwondering en begrip. Wij bieden verscheidene onderwerpen aan:

Gezelschapsdieren in goed gezelschap: over het gedrag van en de zorg voor huisdieren, alsook de problematiek rond achtergelaten dieren en exotische dieren. Welke verantwoordelijkheden en plichten komen er kijken bij het houden van huisdieren? (1e-4e leerjaar)

Mensen en dieren: over de intellectuele en emotionele leefwereld van dieren, onze relatie met verschillende dieren in verschillende domeinen (vermaak, voedsel, natuurbeheer, gezelschap). (3e-6e leerjaar + secundair)

De mensheid voeden met respect: over dieren in de voedselketen: hoe worden ze gehuisvest, wat zijn de labels? Ethische en ecologische kwesties met betrekking tot het gebruik van dieren voor voedsel komen eveneens aan bod. Wat is onze invloed als consument en als burger? Over welke informatie beschikken we? (5e-6e leerjaar + secundair)

Hebben dieren rechten? Over de innerlijke leefwereld van dieren (bewustzijn, zintuigen, emoties). Waarop zijn de wetten die hen beschermen gebaseerd? Wat zijn dierenrechtenorganisaties? (secundair)

Evolutie, ecologie & natuurbeheer: wat doet het met een kip -een vogel die oorspronkelijk in de bossen vertoefde- wanneer ze in een kooi gehouden wordt? Wat is de relevantie van evolutie om het welzijn van verschillende dieren in onze hedendaagse maatschappij te beoordelen? En hoe kunnen we aan natuurbeheer doen met oog voor het individuele dier? (secundair)

Onze pop-up tentoonstelling

Dieren in een mensenwereld

Deze boeiende pedagogische tentoonstelling wordt gratis ter beschikking gesteld van scholen en neemt u en uw leerlingen mee op reis langsheen de verschillende relaties die we met dieren hebben, zowel in Belgïe als in de rest van de wereld. De tentoonstelling kan opgesteld worden op publieke plaatsen, zoals een hal of bibliotheek.

GAIA hoopt met deze tentoonstelling leerlingen ervan bewust te maken dat de levensomstandigheden van miljoenen dieren veelal afhangen van... ons!

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Voor het reserveren van een gastles van GAIA, of van onze pop-up tentoonstelling, contacteer ons via ons contactformulier.

Meer informatie over het educatieve aanbod van GAIA in de scholen vindt u op onze website www.gaiakids.be.

Voor kinderen en jongeren die op de hoogte willen blijven van het laatste dierennieuws hebben we een levendige Facebookpagina opgericht.

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.