Dwangvoedering voor productie van foie gras

In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd na jarenlang actie voeren een verbod op dwangvoederen voor de productie van foie gras goedgekeurd. Enkel in Wallonië is er nog geen verbod.

België hoort tot de weinige Europese landen die nog foie gras produceren. Jaarlijks worden in ons land enkele tienduizenden eenden onder dwang gevoederd. In Frankrijk, de grootste producent van foie gras ter wereld, ondergaan jaarlijks 40 miljoen vogels (vooral eenden, maar ook ganzen) deze intensieve mishandeling.

GAIA pleit voor een verbod op het dwangvoederen van eenden in België, en moedigt de consument aan geen foie gras meer te consumeren (tijdens de feestdagen).

Resultaten

2011: de individuele kooien voor eenden worden vervangen door ruimere, collectieve kooien 2011: de individuele kooien voor eenden worden vervangen door ruimere, collectieve kooien
2013: 8 op de 10 Belgen gaan akkoord met de uitspraak dat dwangvoedering voor foie gras dieren doet lijden 2013: 8 op de 10 Belgen gaan akkoord met de uitspraak dat dwangvoedering voor foie gras dieren doet lijden
2014: het Vlaamse parlement en de provincie Limburg bannen foie gras van het menu 2014: het Vlaamse parlement en de provincie Limburg bannen foie gras van het menu
2015: ook de federale Kamer en het Brussels parlement serveren niet langer foie gras 2015: ook de federale Kamer en het Brussels parlement serveren niet langer foie gras
In 2016 werden liefst 210.000 potjes Faux Gras de GAIA verkocht In 2016 werden liefst 210.000 potjes Faux Gras de GAIA verkocht
2017: Brussels Gewest verbiedt dwangvoedering voor de productie van foie gras 2017: Brussels Gewest verbiedt dwangvoedering voor de productie van foie gras
2018: Vlaanderen verbiedt dwangvoedering voor de productie van foie gras (1 december 2023) 2018: Vlaanderen verbiedt dwangvoedering voor de productie van foie gras (1 december 2023)

Downloads

 • pdf

  Opiniepeiling: Faux gras de GAIA, een volwaardig, gekend alternatief voor foie gras? (IPSOS, 2011)

  Download
 • pdf

  Petitie voor een verbod op het dwangvoederen van ganzen en eenden voor de productie van foie gras

  Download
 • pdf

  Opiniepeiling: het eten van foie gras tijdens de feestdagen (IPSOS, 2013)

  Download
 • pdf

  Welfare Aspects of the production of foie gras in ducks and geese, (European Commission DG SANCO, 1998)

  Download
 • pptx

  84% van de Vlamingen vindt dat er een verbod moet komen op het dwangvoederen van eenden voor foie gras (enquête IPSOS, 2015)

  Download
 • pdf

  Cambridge Rapport: Het welzijn van eenden bij de productie van foie gras

  Download
 • pdf

  7 redenen om geen foie gras meer te eten

  Download

Wetgeving over Dierenwelzijn

Meer informatie

Zieke lever

Foie gras wordt verkregen door eenden of ganzen twee à drie keer per dag te dwangvoederen met vette maïs. Dat veroorzaakt leversteatose, een dodelijke ziekte. Het lichaam van de vogels is niet meer in staat om de overtollige vetten te elimineren, wat hun lever enorm doet uitzetten. De dieren kunnen amper nog bewegen en happen constant naar lucht om hun verstoorde lichaamstemperatuur te regelen. Hun lever kan tot tien keer groter worden dan normaal.

Pneumatische pomp

Dwangvoederloodsen kunnen tot enkele duizenden vogels herbergen. Ze worden onder dwang gevoederd met een hydraulische of pneumatische pomp. De vogels leven in collectieve kooien, en kunnen niet ontsnappen aan de metalen buis die de vette maïs rechtstreeks in hun voormaag duwt.

Hoge sterfte

De eenden worden 12 à 14 dagen lang gedwangvoederd, ganzen zelfs nog een week langer. De dieren krijgen last van ademnood, oprispingen en diarree. Dat alles wijst erop dat ze in zeer slechte conditie zijn. Een rapport van wetenschappers verbonden aan de Europese Commissie over de gezondheid en het welzijn van dieren toont aan dat 2 tot 4% van de vogels sterft tijdens de periode van het dwangvoederen. Dat is 10 tot 20 keer meer dan in gewone kwekerijen voor eendenvlees, waar na 12 dagen gemiddeld 0,2% van de dieren sterft.

Wrede selectie

Zoals in alle commerciële pluimveebedrijven worden de kuikentjes ver van hun moeder geboren. De eieren komen met duizenden tegelijk uit in speciale broedkassen. Mulard-eenden, een hybride en steriele soort, worden in ons land in groten getale gehouden. De lever van de vrouwelijke eenden is veel kleiner dan die van de mannetjes. Daarom worden vrouwtjeskuikens vergast of weggegooid in de verbrijzelmachine.

“Nefast voor het welzijn van vogels”

De conclusies van een gedetailleerd rapport van het Wetenschappelijk Comité Dierenwelzijn en Dierengezondheid van de Europese Commissie (1998) zijn niet mals. “Het dwangvoederen zoals het vandaag wordt toegepast, is schadelijk voor het welzijn van de vogels”, klinkt het. Het rapport onthult ook dat de eenden massaal zouden sterven als men de periode van het dwangvoederen nog met enkele dagen zou rekken. Daarnaast wordt gewezen op de vaak voorkomende schimmels in de luchtpijp van vogels die gedwangvoederd worden, als gevolg van de letsels die de voedertrechter veroorzaakt.

Verboden, behalve voor kwekers

De Belgische wet verbiedt dwangvoederen. Artikel 36 van de wet van 14 augustus 1986 voorziet echter een uitzondering voor erkende kwekers. Ook de Europese wetgeving (richtlijn 98/58 CE) verbiedt om een dier voedsel toe te dienen “op een manier die resulteert in onnodig lijden of letsel”. De Raad van Europa heeft een aanbeveling gepubliceerd die het dwangvoederen verbiedt in alle landen waar het momenteel niet wordt toegepast.

Internationale situatie

In twaalf lidstaten van de EU is de productie van foie gras verboden, of wordt de wet die dierenmishandeling verbiedt zodanig geïnterpreteerd dat de productie van foie gras niet is toegestaan. In de EU wordt foie gras nog in vijf landen geproduceerd: Frankrijk, Spanje, België, Hongarije en Bulgarije. In Polen, ooit de vijfde grootste producent ter wereld, is dwangvoederen intussen wettelijk verboden. Ook Israël, vroeger een land dat tien keer meer foie gras produceerde dan België, sprak in 2003 een verbod uit. Ook in Zwitserland, Noorwegen en Argentinië is het verboden om ganzen en eenden onder dwang te voederen voor foie gras. In India is het voortaan zelfs verboden om foie gras te commercialiseren.

Geen individuele kooien meer

Dankzij de acties van GAIA geldt er sinds 31 december 2010 een legaal verbod op individuele (batterij)kooien in België. Hiermee geeft de overheid gehoor aan een bindende aanbeveling van de Raad van Europa in het kader van de Europese Conventie ter bescherming van landbouwdieren. Andere landen, zoals Frankrijk, volgen die aanbeveling nog altijd niet en bevinden zich dus in de illegaliteit. In ons land worden de foie-graseenden nu vaak in collectieve kooien gehouden, maar daarin beschikt elke eend slechts over een ruimte ter grootte van een half A4-blad. De dieren zitten niet op een zachte ondergrond, zoals de Europese aanbeveling bepaalt, maar nog altijd op draadgaas.

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.