Dierproeven

In de Europese Unie worden jaarlijks zo’n 22 miljoen proefdieren gebruikt voor allerlei onderzoek. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie dat de statistieken van de Europese lidstaten voor de jaren 2015-2017 analyseert. Daaruit blijkt dat er in de EU nog lang geen sprake is van een overgang naar proefdiervrij en humaan onderzoek. België behoort tot de grootverbruikers van proefdieren, ons land staat in de top 5 van lidstaten met het hoogste aantal proefdieren dat ernstig pijn lijdt en we bekleden plaats 4 wat het aantal proefhonden betreft.

GAIA is voorstander van een ambitieuze politiek die alternatieve methodes voor dierproeven naar voren schuift. Zo’n politiek zou immers veel dierenleed in naam van de wetenschap en van de volksgezondheid kunnen voorkomen.

Resultaten

Botox: Allergan en Ipsen gaan ermee akkoord om een alternatieve methode te gebruiken in plaats van pijnlijke dierproeven Botox: Allergan en Ipsen gaan ermee akkoord om een alternatieve methode te gebruiken in plaats van pijnlijke dierproeven
1996: GAIA klaagt de leefomstandigheden aan van de bavianen in het UZ Gasthuisberg, opgesloten in individuele kooien 1996: GAIA klaagt de leefomstandigheden aan van de bavianen in het UZ Gasthuisberg, opgesloten in individuele kooien
2001: veroordeling van de verantwoordelijken van het Erasmusziekenhuis in Brussel wegens meerdere inbreuken op de wet 2001: veroordeling van de verantwoordelijken van het Erasmusziekenhuis in Brussel wegens meerdere inbreuken op de wet
Sinds 2005: Belgisch verbod om cosmetische producten of hun ingrediënten te testen op dieren Sinds 2005: Belgisch verbod om cosmetische producten of hun ingrediënten te testen op dieren
2008: Belgisch verbod op dierproeven op mensapen en dierproeven voor tabak 2008: Belgisch verbod op dierproeven op mensapen en dierproeven voor tabak
Sinds 2009 hebben GAIA en de ECEAE al 18.000 labodieren gered onder de REACH richtlijn Sinds 2009 hebben GAIA en de ECEAE al 18.000 labodieren gered onder de REACH richtlijn
2009: verbod om in België dierproeven uit te voeren op mensapen 2009: verbod om in België dierproeven uit te voeren op mensapen
11 maart 2013: Europees verbod op de handel in cosmetische producten die getest werden op dieren 11 maart 2013: Europees verbod op de handel in cosmetische producten die getest werden op dieren
Ecover krijgt een keurmerk omdat het noch voor zijn producten noch voor de ingrediënten ervan dierproeven gebruikt Ecover krijgt een keurmerk omdat het noch voor zijn producten noch voor de ingrediënten ervan dierproeven gebruikt
Concrete doelstelling Brusselse regering: 30% minder dierproeven tegen 2025 Concrete doelstelling Brusselse regering: 30% minder dierproeven tegen 2025
2018: Brusselse Regering keurt goed: voor toegepast onderzoek -20% dierproeven 2018: Brusselse Regering keurt goed: voor toegepast onderzoek -20% dierproeven

Downloads

 • pdf

  Wetsontwerp van 2009 over alternatieven voor dierproeven

  Download
 • pdf

  Belgische statistieken over dierproeven, 2013

  Download
 • pdf

  Het aantal gebruikte proefdieren in de EU, 2011

  Download
 • pdf

  HCS-label voor producten niet getest op dieren: wat met de Europese wet?

  Download
 • pptx

  81% van de Vlamingen vindt dat er een Centrum voor alternatieve methodes voor dierproeven moet komen (enquête IPSOS, 2015)

  Download
 • pdf

  Zomertournee 2015 #tegendierproeven voor schoonmaakproducten - FAQ

  Download
 • pdf

  Petitieformulier tegen dierproeven voor schoonmaakproducten

  Download
 • pdf

  statistieken_belgie_2017.pdf

  Download
 • xlsx

  20200206_europese_ranking_dierproeven_2.xlsx

  Download

Wetgeving over Dierenwelzijn

Meer informatie

placeholder

GAIA vraagt dat de Belgische politici een duidelijke strategie op poten zetten, met concrete en geleidelijke doelstellingen om het aantal dierproeven in ons land tot het strikte minimum te beperken. Het uiteindelijke doel is helemaal géén dierproeven meer.

Volgens Artikel 47 in de Europese richtlijn (2010/63/EU) aangaande de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, moeten de regeringen van de lidstaten onder meer bijdragen aan het op punt stellen van alternatieve methodes (Artikel 47 (1)). Ook moeten ze referentielaboratoria aanwijzen voor de validering van die alternatieve methodes (Artikel 47 (2)) en het gebruik van alternatieve methodes promoten (Artikel 47 (4)).

Belgisch Centrum voor Alternatieven voor Dierproeven

In 2009 werd in België een wet goedgekeurd die voorziet in de oprichting van een Centrum dat specifiek belast is met het stimuleren van onderzoek naar alternatieve methodes voor dierproeven. Op papier beantwoordt die wet aan de eisen van de Europese richtlijn. Maar in de praktijk werd de eerste steen van dat Centrum nog steeds niet gelegd. Ons land komt zijn engagement dus niet na.

GAIA is van oordeel dat het oprichten van zo’n Centrum een prioriteit moet zijn voor de drie regio’s in ons land. Daarbij is het uiteraard van essentieel belang dat er een voldoende groot budget wordt voorzien voor de oprichting en de goede werking ervan.

Een geleidelijke vermindering van het aantal labodieren…

… door jaarlijkse doelstellingen op te leggen.

Als de statistieken over dierproeven aantonen dat er vandaag minder labodieren zijn dan in de jaren 1990, dan heeft dat niets te maken met een constante of gecontroleerde vermindering, maar wel met een evolutie die louter van het toeval afhangt. Er dringt zich met andere woorden een echte strategie op om het aantal labodieren te verminderen, per onderzoeksdomein bijvoorbeeld. GAIA is ook voorstander van een onmiddellijk verbod op proeven bij bepaalde diersoorten: primaten, honden en katten. Maar we blijven op de bres staan voor álle laboratoriumdieren.

Dierproeven voor huishoudelijke producten

In de EU zijn dierproeven voor het fabriceren van cosmetische producten verboden. Sinds de Europese verordening (CE 1223/2009) van 11 maart 2013 van kracht is, is het ook niet langer toegelaten om cosmetica te commercialiseren waarvoor dierproeven werden uitgevoerd in landen buiten de EU. Diezelfde verordening verbiedt echter geen dierproeven voor het fabriceren van huishoudelijke producten. GAIA vraagt evenwel dat een dergelijk verbod er komt.

Ontdek hier onze lijst met dierproefvrije cosmetica en huishoudelijke producten.

Transparantie gevraagd

Momenteel verspreidt de FOD Volksgezondheid enkel jaarlijkse statistieken over het aantal dieren dat gebruikt wordt in de Belgische laboratoria. Die statistieken zijn een compilatie van de informatie die door de labo’s zelf wordt verstrekt, en bieden geen inzicht in de dierproeven op zich. GAIA vraagt dat de autoriteiten veel gedetailleerdere gegevens verstrekt die de jaarlijkse statistieken vervolledigen: informatie over de aard van de proeven die worden uitgevoerd op dieren, het dierenleed dat daarmee gepaard gaat, of info over pijnlijke experimenten die zonder verdoving worden uitgevoerd.

De European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) is de belangrijkste alliantie van Europese organisaties die campagne voeren tegen dierproeven. GAIA is de Belgische vertegenwoordiger van die Coalitie. In die hoedanigheid co-financieren we het werk van toxicologen die alle ingediende testvoorstellen systematisch onderzoeken en becommentariëren. Sinds de start van het REACH proces in 2009 heeft hun werk al het leven van 18.000 labodieren gered. Deze dieren zouden worden onderworpen aan proeven die geen nieuwe inzichten konden bieden ten opzichte van de bestaande literatuur, en die dus vermeden werden dankzij het werk van onze toxicologen.

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.